Det er lige det, vi vil

Fondens primære formål er at skabe rammerne for en selvejende institution for 10-12 unge udviklingshæmmede.

Fonden IBEs absolut primære formål er

At skabe rammerne for en selvejende institution, som skal drive et bosted for 10-12 udviklingshæmmede.

Fonden skal stå for indsamling af midler til etablering af institutionen. Fonden kan modtage bidrag fra virksomheder, enkeltdonorer og andre fonde.

Derudover skal fonden indsamle midler til aktiviteter for institutionens unge, det kan være gennem aktiviteter som salg af kunst, kunsthåndværk, en årlig støttefest, faste bidragsydere og meget mere.

Fonden kan yde tilskud til oplysningskampagner/undervisning/støtte til forældregrupper på bosteder/kurser for personale og/eller beboere på bosteder.

Endelig skal fonden informere om og være en aktiv deltager i samfundsdebatten om de vilkår, udviklingshæmmede lever under i dagens Danmark.

Fonden og Bostedet IBE ønsker at bidrage aktivt til

  • Inklusion
  • Fællesskab på tværs af traditionelle boliggrupperinger
  • Inddragelse af lokalmiljøet
  • Inddragelse af studerende
  • Bedre handicap- og socialpolitik
  • Klima-, bolig-, kultur- og miljøpolitik

Etablering af bostedet sker enten ved at købe eller leje. Vi forestiller os ombygning af allerede eksisterende bygninger, det kunne eksempelvis være et nedlagt plejehjem, virksomhedsbygning, tidligere institution, virksomhedsbygning tidligere institution eller lignende eller måske som en del af et nyt alment boligbyggeri, hvor er plads til og et ønske om integrering med et spændende bosted som IBE.

Bostedet vil gerne støtte op om en miljø- og klimavenlig bygge- og boform gennem bl.a. energitiltag, økologi, bæredygtighed og eksempelvis køkken-/taghave.

Allerede i dag kender vi de 10 ud af 10-12 kommende beboere

Da alle de unge i dag arbejder og har venner og fritidsaktiviteter i København, skal institutionen ligge i København.

Vi forestiller os 10-12 lejligheder med tekøkken og eget bad. På ejendommen/matriklen skal der desuden være 2-4 studieboliger.

Der skal være fællesrum bestående af køkken-alrum, stue, kontor med soveplads, bryggers med vaskemaskiner, toilet, bad og træningslokale. Vi ønsker os også et musikøvelokale, et kunstatelier og en have med gynger, trampolin, boldbane og udendørs træningsmaskiner, så vi kan holde os i form. Haven må også meget gerne have høns, kaniner, køkkenhave og/eller et drivhus.

For de studerende i studieboligerne gælder, at de betaler en del af lejen med nattevagtsarbejde på institutionen (4-7 x gange/måned), deltager i madlavning og fællesspisning (1x gang pr uge), deltagelse i rengøring af fællesområder (1x/md) sammen med de unge på bostedet og medarbejdere, deltagelse i faste traditioner sommerfest og julefest m.v. De studerende foretrækkes som almindelige lønnede vikarer frem for udefra kommende vikarer.

De studerende skal ses som ekstra menneskelig ressource. Når de studerende bor på samme matrikel som de udviklingshæmmede, vil de være egnet som vikarer, fordi de kender de unge og bostedet. Især pædagog-/socialrådgiver-/sygeplejerske-/lærer-/psykologistuderende foretrækkes til studieboliger.

Bostedets unge har en del af atelieret, men resten kan udlejes til billedkunstnere. Lejere af atelieret opfordres til at bidrage til og deltage i fællesskabet ved eksempelvis at inddrage beboere, lave udstillinger, deltage i de faste traditioner og meget andet. Øvelokale udlejes til musikere. Lejere opfordres til at bidrage til og deltage i fællesskabet ved fx livemusik til julefest, sommerfest o.a.

#vierherselvomduikkeseros