Fonden og bostedet IBE – Ingen Bliver Efterladt

Fondens primære formål er at skabe rammerne for en selvejende institution for 10-12 unge udviklingshæmmede.

Otte af de kommende beboere. Fra venstre er det Alex, Jakob, Stine, TIlde, Alberte, Jeff, Christine og Sarah. De otte unge mødtes i november 2020 for at blive fotograferet til hjemmesiden. Fotograf Michael Falgren tog billederne gratis som støtte til IBE. Foto: Michael Falgren

• Den selvejende institution skal drive bostedet.

• Institutionen skal ligge i Københavns kommune.

Vi forestiller os ombygning af allerede eksisterende bygninger fx. et nedlagt plejehjem, virksomhedsbygning, tidligere institution eller lignende.
Fonden skal stå for etablering af institutionen, dvs. enten køb eller leje til formålet. Derudover skal fonden indsamle midler til aktiviteter for institutionens unge.
Fonden skal informere samfundet om de vilkår, udviklingshæmmede lever under i Danmark.
Fonden kan yde tilskud til oplysningskampagner/undervisning/ støtte til forældregrupper på bosteder/kurser for personale og/eller beboere på bosteder.
Fonden kan have faste bidragsydere, der betaler et årligt bidrag. Fonden kan modtage bidrag fra virksomheder, enkeltdonorer og andre fonde, etc., etc.

IBE har tilknyttet en hjemmeside.

Fonden har forskellige aktiviteter såsom salg af kunst, kunsthåndværk og en årlig støttefest.

Fonden har en bestyrelse på minimum 4 medlemmer. Til enhver tid minimum 2 og maksimum 3 forældre/pårørende, de øvrige medlemmer findes i erhvervslivet o.a.. I bestyrelsen skal desuden sidde daglig leder og en medarbejder.

Pt. er medlemmerne Susse Vallø Bisgaard, Lis Mørck og Truels Vallø Bisgaard.

Visioner for bostedet IBE.

10-12 lejligheder med tekøkken og eget bad.
På ejendommen/matriklen desuden 2-4 studieboliger og 2-4 ældreboliger.
Fælleslokaler: køkken-alrum, stue, kontor med soveplads, bryggers m. vaskemaskiner, toilet, bad og træningslokale. Musikøvelokale. Kunstatelier. Have med gynger, trampolin, boldbane, udendørs træningsmaskiner, høns, kaniner, køkkenhave og eller drivhus.

For studerende i studieboliger gælder, at de betaler en del af lejen med nattevagtsarbejde på institutionen (4-7 x gange/måned), deltager i madlavning og fællesspisning (1x gang pr uge), deltagelse i rengøring af fællesområder (1x/md) sammen med de unge på bostedet og medarbejdere, deltagelse i faste traditioner sommerfest og julefest m.v. De studerende foretrækkes som almindelige lønnede vikarer frem for udefra kommende vikarer.

For ældre i ældrebolig (ikke udviklingshæmmede) gælder, at de betaler en del af lejen med madlavning/fællesspisning (1x/ugen), samt deltagelse i faste traditioner. De forpligter sig til at deltage i aktiviteter på bostedet. De kan tilbyde at ledsage de unge til fx læge, biograf eller lignende.

De studerende skal ses som ekstra menneskelig ressource. Når de studerende bor på samme matrikel som de udviklingshæmmede, vil de kunne være egnet som vikarer da de vil kende de unge og bostedet.
Ældreboligen er også tænkt som en ekstra menneskelig ressource.

Især pædagog-/socialrådgiver-/sygeplejersker-/lærer-/psykologistuderende og ældre med erfaring fra social- og omsorgsområdet foretrækkes til hhv.  studie- og ældreboliger.

Atelier kan udlejes til billedkunstnere. Bostedets unge har en del af atelieret.
Lejere af atelier opfordres til at bidrage til og deltage i fællesskabet ved fx inddragning af beboere, udstilling, deltagelse i faste traditioner o.a.

Øvelokale udlejes til musikere. Lejere opfordres til at bidrage til og deltage i fællesskabet ved fx livemusik til julefest, sommerfest o.a.

Fonden og bostedet IBE ønsker at bidrage aktivt til:
• Inklusion
• Bedre handicap- og socialpolitik
• Inddragelse af ældre og studerende
• Klima-, bolig-, kultur- miljøpolitik
• Fællesskab på tværs af traditionelle boliggrupperinger.

Bostedet fokuserer på miljø- og klimavenlig bygge- og boform. Gennem bl.a. energitiltag, økologi, køkken-/taghave.

#vierherselvomduikkeseros