IBE er inspireret af Lilo og Stich O’HARNA, hvilket betyder familie, hvilkt igen betyder, at ingen bliver efterladt

Vi tror på omvendt integration – vi tror på, at vores unge skal være synlige i samfundet og bidrage med alt det de kan – vi syntes samfundet skal være sammen med os bo med os og være kreative sammen med os.

Vi er her, selv om du ikke ser os.

Vores visioner, vores værdier og vores tankegang er, at alle mennesker kan bidrage og alle mennesker har ressourcer. Vi tror på fælleskabet som bærende element og at der er tilbud om aktiviteter, ferie og weekend arrangementer. Vi tror på relationer mellem medarbejdere og de unge. Vi tror på, at de unges relationer skal støttes og reguleres.

  • Vi tror på, at den støtte og vedligeholdelse af opnået færdigheder, skal foregå i dagligdagen. Vi tænker i udvikling, men det er ikke styrende for vores tankegang. Ingen behøver at lære nye ting hver uge, men alle kan lære noget nyt engang i mellem
  • Vi har respekt for menneskers individuelle tempo
  • Vi tror på selvstændighed og respekt for de unges egne ønsker, medmindre det går ud over andre
  • Vi tror på selvbestemmelse med mindre det der bestemmes, skader den unge
  • Vi tror på at være selvhjulpen med mindre, man har brug for hjælp. Det vil hos IBE altid være ok at have brug for andre menneskers nærvær og kontakt
  • Vi tror på at udviklingshæmmede kan bidrage til samfundets mangfoldighed
  • Vi tror på omvendt integration, ved at invitere andre mennesker, der ikke er udviklingshæmmede ind i vores fælleskab
  • Vi tror på forældre, der kan bidrage med ressourcer
  • Vi tror på medarbejdere, der kan lide at arbejde med mennesker, der er sjove,langsomme, anderledes, særlige , sensitive med en livsglæde og et mod på tilværelsen, som vi kun kan misunde dem

#vierherselvomduikkeseros